Outils pour utilisateurs

Outils du site


ขายกล้อง_ip

ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ(finger scan หรือ fingerprint scanner) เป็นเครื่องในการโอนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือ มาเป็นข่าวสารดิจิทัล

การทำงาน

ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้รับการไว้ใจอย่างกว้างขวาง ในทุกแวดวง ตัวอย่างเช่น ด้านระบบดูแลรักษาสวัสดิภาพ รายงานช่วงเวลาปฏิบัติงาน วงจรฐานข่าวสารทะเบียนราษฏร์ ฯลฯ จุดมุ่งหมายสำคัญของการใช้ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ตัวอย่างเช่น

การพิสูจน์ร่างกาย โดยอาศัยแนวคิดที่ว่าลายนิ้วมือทั้งหมดมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล

การชดเชยการใช้บัตร เป็นต้นว่า บัตร ATM, Credit card, Smart card

วิถีทางปฏิบัติงานขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

ข้อดีของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

• ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นแบบ Optical เซ็นเซอร์ คุณค่าสูง พื้นที่รองนิ้วเป็นกระจกต้านทานรอยขีดข่วน, คราบน้ำมัน,สารเคมีต่างๆ ( High quality optical sensor )

• ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ ใช้ algorithm ประเภทพิสูจน์เอกลักษณ์ของลายนิ้วมือ (Minutiae recognition) ที่เที่ยงตรงสูงสุด

ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นเหตุให้ปราศจากปมปัญหารายงานลายนิ้วมือผิดคนเมื่อใช้กับจำนวนคนเยอะๆ

(Powerful and accurate algorithm (Based on Minutiae recognition)

• ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือใช้ได้กับจำนวนรวมคนสูงสุด 4000 คน(ต่อ 2 ลายพิมพ์นิ้วมือ) โดยที่ความไวไม่ลด

(High Performance (Up to 4000 user identification)

• ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือสแกนกับตรวจทานลายพิมพ์นิ้วมือได้ว่องไว มั่นคง ไม่เซซวนเมื่อใช้ในช่วงเวลายาวๆ

(Fast recognition ( Verification time/identification time)

กรรมวิธีการปฏิบัติงานของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

การทำงานของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 1.พินิจพิเคราะห์รูปภาพลายพิมพ์นิ้วมือ

หน้าที่ของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 2.กลั่นทิวภาพและสะสมสีของ Pixel ภาพลายนิ้วมือเป็น ขาว/ดำ หรือไม่ก็ 0,1

หน้าที่ของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 3.เกลี่ยทิวภาพลายนิ้วมือให้บางลง เป็นเหตุให้ ปริมาตรข้อมูลบางเบาด้วย

หน้าที่ของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 4.ระบุตำแหน่ง เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่เป็นพื้นที่เส้นโค้งหรือว่าสัน(ridge)

การทำงานของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 5.แสดงตำแหน่งที่เป็น เอกลักษณ์ทั้งปวงออกมา

การทำงานของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือวิธีการที่ 6.ตรวจสอบลายนิ้วมือเมื่่อมีการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ

If you beloved this short article and you would like to receive extra information regarding จำหน่ายกล้อง IP Camera kindly pay a visit to the web page.

ขายกล้อง_ip.txt · Dernière modification: 2018/11/03 14:05 par hannahgarrett