Outils pour utilisateurs

Outils du site


ขายกล้อง_ip

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

ขายกล้อง_ip [2018/11/03 14:05] (Version actuelle)
hannahgarrett created
Ligne 1: Ligne 1:
 +ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ
  
 +ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ(finger scan หรือ fingerprint scanner) เป็นเครื่องในการโอนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือ มาเป็นข่าวสารดิจิทัล
 +
 +
 +
 +การทำงาน
 +
 +ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้รับการไว้ใจอย่างกว้างขวาง ในทุกแวดวง ตัวอย่างเช่น ด้านระบบดูแลรักษาสวัสดิภาพ รายงานช่วงเวลาปฏิบัติงาน วงจรฐานข่าวสารทะเบียนราษฏร์ ฯลฯ จุดมุ่งหมายสำคัญของการใช้ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ตัวอย่างเช่น
 +
 +การพิสูจน์ร่างกาย โดยอาศัยแนวคิดที่ว่าลายนิ้วมือทั้งหมดมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
 +
 +การชดเชยการใช้บัตร เป็นต้นว่า บัตร ATM, Credit card, Smart card
 +
 +
 +
 +วิถีทางปฏิบัติงานขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ
 +
 +ข้อดีของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ
 +
 +• ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นแบบ Optical เซ็นเซอร์ คุณค่าสูง พื้นที่รองนิ้วเป็นกระจกต้านทานรอยขีดข่วน, ​ คราบน้ำมัน,​สารเคมีต่างๆ ( High quality optical sensor )
 +
 +• ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ ใช้ algorithm ​ ประเภทพิสูจน์เอกลักษณ์ของลายนิ้วมือ (Minutiae recognition) ที่เที่ยงตรงสูงสุด
 +
 +ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นเหตุให้ปราศจากปมปัญหารายงานลายนิ้วมือผิดคนเมื่อใช้กับจำนวนคนเยอะๆ
 +
 +(Powerful and accurate algorithm (Based on Minutiae recognition)
 +
 +• ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือใช้ได้กับจำนวนรวมคนสูงสุด 4000 คน(ต่อ 2 ลายพิมพ์นิ้วมือ) โดยที่ความไวไม่ลด
 +
 +(High Performance (Up to 4000 user identification) ​
 +
 +• ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือสแกนกับตรวจทานลายพิมพ์นิ้วมือได้ว่องไว มั่นคง ไม่เซซวนเมื่อใช้ในช่วงเวลายาวๆ
 +
 +(Fast recognition ( Verification time/​identification time)
 +
 +
 +
 +กรรมวิธีการปฏิบัติงานของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ
 +
 +การทำงานของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 1.พินิจพิเคราะห์รูปภาพลายพิมพ์นิ้วมือ
 +
 +หน้าที่ของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 2.กลั่นทิวภาพและสะสมสีของ Pixel ภาพลายนิ้วมือเป็น ขาว/​ดำ หรือไม่ก็ 0,1
 +
 +หน้าที่ของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 3.เกลี่ยทิวภาพลายนิ้วมือให้บางลง เป็นเหตุให้ ปริมาตรข้อมูลบางเบาด้วย
 +
 +หน้าที่ของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 4.ระบุตำแหน่ง เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่เป็นพื้นที่เส้นโค้งหรือว่าสัน(ridge)
 +
 +การทำงานของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 5.แสดงตำแหน่งที่เป็น เอกลักษณ์ทั้งปวงออกมา
 +
 +การทำงานของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือวิธีการที่ 6.ตรวจสอบลายนิ้วมือเมื่่อมีการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ
 +
 +If you beloved this short article and you would like to receive extra information regarding [[http://​personetshop.com/​ip-camera/​|จำหน่ายกล้อง IP Camera]] kindly pay a visit to the web page.
ขายกล้อง_ip.txt · Dernière modification: 2018/11/03 14:05 par hannahgarrett